Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 19.10.2018 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidatka LAURA PINTARIČ bo zagovarjala delo z naslovom: UPRAVLJANJE Z GASTRONOMSKO PONUDBO NA DESTINACIJI GASTRONOMSKE REGIJE MARIBOR, POHORJE, DRAVSKA DOLINA IN KOZJAK. Mentor dela je doc. dr. MARKO KOŠČAK, somentorica pa asist. BARBARA PAVLAKOVIČ. Zagovor bo potekal 6. 11. 2018​, ob 12. uri, v senatni sobi fakultete. Člana komisije bosta doc. dr. JASNA POTOČNIK TOPLER in pred. BORIS PREVOLŠEK.​​

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila