Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 12.9.2018 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidatka KATJA KOKOT bo zagovarjala delo z naslovom: VPLIV OBISKA TERMALNIH ZDRAVIIŠČ NA OBLIKOVANJE ZDRAVIH NAVAD. Mentorica dela je doc. dr. Maja Turnšek.  Zagovor bo potekal 18. 9. 2018​, ob 8.00 uri v senatni sobi fakultete. Člana komisije bosta doc. dr. Marjetka Rangus in pred. Boris Prevolšek.  ​​

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila