Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 09.6.2020 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidatka KATJA RAUŠL bo zagovarjala delo z naslovom: VKLJUČEVANJE TEMAČNE DEDIŠČINE V SODOBNO TURISTIČNO PONUDBO MESTNE OBČINE MARIBOR. Mentorica dela je doc. dr. Marjetka Rangus, somentor dela je pred. Boris Prevolšek. Zagovor bo potekal 16. 6. 2020, ob 14.30 uri v Senatni sobi fakultete, pritličje. Članici komisije bosta tudi izr. prof. dr. Maja Turnšek in doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec.

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila