Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 04.6.2020 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidatka HELENA HORVAT bo zagovarjala delo z naslovom: GASTRONOMSKI TURIZEM V OBČINI DOBRNA: KULINARIČNA DEDIŠČINA DOBRNE IN OBLIKOVANJE NOVEGA TURISTIČNEGA PROIZVODA NA NJENI OSNOVI.  Mentorica dela je doc. dr. Jasna Potočnik Topler, somentorica dela je Marija Brložnik. Zagovor bo potekal 9. 6. 2020, ob 10.00 uri v Avli fakultete, pritličje. Članici komisije bosta tudi doc. dr. Marjetka Rangus in doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec.

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila