Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • POMEMBNO: Praktično usposabljanje

    Objavljeno: 07.5.2020 | Kategorije: Visokošolski Univerzitetni


    Pozdravljeni,​

    Študente zaključnih letnikov VS in UN programa, ki bi do konca študijskega leta 2019/2020 želeli zaključiti svoj študij in imajo težave pri pridobivanju možnosti za izvedbo praktičnega usposabljanja, prosimo, da do petka, 8. 5. 2020 svojim k​oordinatorjem praktičnega usposabljanja (VS: pred. Boris Prevolšek, UN: izr. prof. dr. Borut Vojinović) posamično izrazijo interes za zaključek študija in se vključijo v aktivnosti, ki jim bodo pomagale pri doseganju teh ciljev.

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila