Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 23.10.2019 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidat MARKO OGORELC bo zagovarjal delo z naslovom: MERJENJE STOPNJE TRAJNOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH REPUBLIKE SLOVENIJE. Mentor dela je izr. prof. dr. MARKO KOŠČAK, somentorica asist. MAJA ROSI in delovni somentor Ivan Kožić z Inštituta za Turizam Hrvaška. Zagovor bo potekal 24. 10. 2019​, ob 14:00 uri v senatni sobi fakultete. Članici komisije bosta doc. dr. MAJA TURNŠEK in doc. dr. MARJETKA RANGUS.

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila