Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 26.9.2019 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidatka MARINA MAJERIČ bo zagovarjala delo z naslovom: VKLJUČEVANJE NARAVNE DEDIŠČINE V TURISTIČNO PONUDBO NA OBMOČJU OBČINE KRŠKO. Mentor dela je doc. dr. MARKO KOŠČAK, somentor pa asist. NEJC POZVEK. Zagovor bo potekal 27. 9. 2019​, ob 08:00 uri v senatni sobi fakultete. Članici komisije bosta doc. dr. MAJA TURNŠEK in doc. dr. MARJETKA RANGUS.​

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila