Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 26.8.2019 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    Kandidat VID TRATNIK bo zagovarjal delo z naslovom: IZZIVI UPRAVLJANJA TRAJNOSTNEGA RAVOJA TURIZMA V SAVINJSKI STATISTIČNI REGIJI. Mentor dela je doc. dr. MARKO KOŠČAK, somentorica pa asist. BARBARA PAVLAKOVIČ. Zagovor bo potekal 05. 9. 2019​, ob 12:00 uri v senatni sobi fakultete. Članici komisije bosta doc. dr. MARJETKA RANGUS in doc. dr. TANJA LEŠNIK ŠTUHEC.​

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila