Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Zagovor zaključnega dela

    Objavljeno: 27.5.2019 | Kategorije: Zagovori zaključnih del

    ​Kandidat ROK VALENČIČ bo zagovarjal delo z naslovom: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA SMUČARSKI TURIZEM V ALPAH. Mentorica dela je doc. dr. MELITA ROZMAN CAFUTA, somentor izr. prof. dr. BOŠTJAN BRUMEN in delovni somentor izr. prof. dr. MATEJ OGRIN. Zagovor bo potekal 29. 5. 2019​, ob 12:00 uri v senatni sobi fakultete. Član komisije bo izr. prof. dr. MITJA GORENAK.​

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila